×

طرح توجیهی پرورش گاو شیری

طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم

طرح توجیهی ضایعات گشتارگاه با ظرفیت 400 تن در سال

آموزش کاشت ایروپونیک زعفران به همراه طرح توجیهی زعفران سال 97 در سالن ۵۰۰ متر مربع

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز 1000 قطعه در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر شتر پرواری 100 نفر در سال 97 ” جدید “

طرح توجیهی احداث باغ عناب یک هکتاری در سال 95 ” دانلود طرح توجیهی “

0