طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه ساخت گل های چینی

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه ساخت گل های چینی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

عدم توجه كافی به مبحث آموزش هنر و كار دستی در نظام آموزشی كشور از يک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پيامد تعطيلات درازمدت مدارس و دانشگاه ها در فصل تابستان است و از مهم ترين فرصت های دانش آموزان و دانشجويان به منظور كسب مهارت در رشته های هنری يا فنی به شمار می رود موجب احساس نياز به فراگيری هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمی آموزشی شده است . در اين ميان هنر های دستی نظير ساخت گل، مجسمه و درختچه های مصنوعی جايگاه خاصی بين بانوان و دختران داراست.

آموزشگاه های هنری آزاد مراكزی هستند كه می توانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش كشور در مورد آموزش مؤثر هنر را پر كرده و در اين رهگذر گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی بردارند.

طرح حاضر كه به احداث آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی چینی با ظرفيت دو كلاس برای آموزش هنرجويان در زمينه گلسازی و گل آرایی اختصاص دارد نيـز قادر است ضمن حصول به هدف فوق‌ الذكر ، نقش مهمی در غنی سازی اوقات فراغت پس از ساعات اشتغال به تحصيل يا تابستانی دانش‌آموزان و دانشجويان بر عهده گيرد.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه ساخت گل های چینی

◉ تعداد صفحات : 17

◉ حجم فایل:  111 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 32

◉ تهیه شده در سال : 1382

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
138 بازدید