طرح توجیهی تولید نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری

◉ توضیحات طرح توجیهی :

در حال حاضر سیستم های پوشش دهی یک راهۀ ۱ مبتنی بر نانومواد استفاده می شود؛ مانند پوشش های ضدآتش، یا پوشش های رسانا و یا پوشش هایی که قابلیت حس کردن خوردگی بالقوه را دارند. اما سیستم های دو راهه ۲ مانند موادی با حافظه هندسی ۳ و پوشش هایی با قابلیت تغییرخاصیت آب گریزيی – آب دوستی وپوشش های حاوی ذراتترموکرومیک، چالشبرانگیزتر هستند. توانایی کنترل پوشش های سطح در مقیاس نانو، از عوامل مهم توسعۀ صنعتی فناورينانو به شمار می رود. در حال حاضر روش های فیزیکی و شیمیایی زیادی برای …

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری

◉ تعداد صفحات : 59

◉ حجم فایل:  668 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 17

◉ تهیه شده در سال : 1389

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
235 بازدید