طرح توجیهی ﭘﻮﺷﺶ دهی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮشی و ﺳﺎیشی ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﺎس

 

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

◉ طرح توجیهی ﭘﻮﺷﺶ دهی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮشی و ﺳﺎیشی ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﺎس

◉ توضیحات طرح توجیهی :

الماس از کربن خالص تشکیل شده و سیستم تبلور آن مکعبی ساده (Cubic (است. /5 12 درصد الماس تولیدی جهان به مصرف ساخت متههای حفاری و چاله زنی میرسد 2/5 .درصد دیگر هم از الماس تولیدی در ساختن ماشینهای برش و پولیش و 75 درصد دیگر به صورت پودر و یا مواد ساینده به مصرف میرسد. مصارف صنعتی الماس به اختصار شامل، متههای الماسی، مواد سایندهها، ارههای الماسی، لوازم دندانپزشکیو جراحی و دستگاههای برشی و پولیش میگردد.


◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت(ماشین آلات،ساختمان ها،خرید زمین)
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های جاری(سوخت و انرژی،حقوق و دستمزد،نهاده ها)
فروش
سود ویژه و ناویژه
سود عملیاتی
نرخ بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی ﭘﻮﺷﺶ دهی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮشی و ﺳﺎیشی ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﺎس

◉ تعداد صفحات : 46

◉ حجم فایل:  597 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 53

◉ تهیه شده در سال : 1389

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
250 بازدید