×

طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو

طرح توجیهی مهد کودک

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

طرح توجیهی پرورش گاو شیری

طرح توجيه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه روزی

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی احداث باشگاه ورزشی

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ﭼﺎﭖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎی ﺭنگی ﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی بسته بندی عسل

2