×

طرح توجیهی اشتغال فراگیر شتر پرواری 100 نفر در سال 97 ” جدید “

طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز 1000 قطعه در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

آموزش کاشت ایروپونیک زعفران به همراه طرح توجیهی زعفران سال 97 در سالن ۵۰۰ متر مربع

0