×

طرح توجیهی پرورش زالو (ویرایش 97)

680 ایده پول دار شدن ( کسب درامد ) در سال 97 در ایران

طرح توجیهی پرورش بوقلمون 97

بسته آموزشی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ (ویرایش 97)

طرح توجیهی اشتغال فراگیر شتر پرواری 100 نفر در سال 97 ” جدید “

طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز 1000 قطعه در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

آموزش کاشت ایروپونیک زعفران به همراه طرح توجیهی زعفران سال 97 در سالن ۵۰۰ متر مربع

0