طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی


◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع کنتور برق الکترونیکی می باشد. این کنتورها که تحت عناوین دیجیتالی یا هوشمند نیز نامیده می شوند برای اندازه گیری مصرف برق در کلیه مراکز استفاده کننده از جریان برق کاربرد دارند . امروزه جریان برق یکی از احتیاجات ضروری انسان در کلیه مکان ها اعم از منازل، مغازه ها ، ادارات، شرکت ها ، کارخانجات و غیره می باشد و با اطمینان می توان گفت که حذف آن از زندگی انسان ها امکان ناپذیر است . کنتور برق وسیله ای است که در ورودی برق مشترکین نصب شده و میزان برق مصرفی را اندازه گیری می نماید و لذا شرکت های توزیع کننده برق با قرائت میزان مصرف از روی کنتور هزینه های مربوطه را محاسبه و از مصرف کننده ( مشترکین برق ) دریافت می نمایند که روش دریافت از طریق ارسال فیش برق برای مشترکین انجام می گیرد.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی

◉ تعداد صفحات : 52

◉ حجم فایل:  700 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 29

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
164 بازدید