طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

◉ اهداف کشت گیاهان گلخانه‌ای
•    پرورش تعداد فراوانی از گلهای زینتی و آپارتمانی و بعضی از ارقام محصولات زراعی.
•    در فصول غیر زراعی مناطق سرد سیری هیچگونه امکان تولید محصولات کشاورزی در خارج از گلخانه وجود ندارد.
•    بازده و میزان تولید گیاهان گلخانه‌ای در مقایسه با گیاهان غیرگلخانه‌ای بسیار زیاد است.
•    در کشتهای گلخانه‌ای امکان مبارزه غیرشیمیایی با آفات و بیماریها ، اقتصادی و امکان پذیرتر است.
•    با حداقل مصرف آب ، کود و سم حداکثر تولید بدست می‌آید.
•    اشتغال و در آمد بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود.
•    امکان تولید محصولات سالم و مشتری پسند فراهم شده ، ضایعات آن کاهش می‌یابد.
•    زمینه بسته بندی محصول و عرضه بهداشتی آن در مقایسه با سایر محصولات بیشتر است.

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی اشتغال گلخانه گلهای زینتی

◉ تعداد صفحات : 15

◉ حجم فایل:  39.8 KB

◉ تعداد دانلود : 11

◉ تهیه شده در سال : 1397

◉ قیمت : 7.500 تومان

خرید
206 بازدید