طرح توجیهی تولید صیفی جات گلخانه ای


◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید صیفی جات گلخانه ای

◉ توضیحات طرح توجیهی :

نرخ بالای رشد جمعيت از یک سو و كاهش وسعت اراضی حاصل خيز به دليل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی ديگر، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش می نمايد. بطور كلی افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر می باشد: يكی از طريق افزايش سطح زير كشت و ديگری افزايش عملكرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلايل فوق الذكر قابل اجرا نيست، لذا بايستی با استفاده از تكنولوژي های جديد نسبت به افزايش ميزان توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفي جات گلخانه ای يكی از مصاديق توليد بيشتر در سطح كمتر می باشد.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید صیفی جات گلخانه ای

◉ تعداد صفحات : 15

◉ حجم فایل:  87.5 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 35

◉ تهیه شده در سال : 1385

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
252 بازدید