طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی


◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

یکی از روش های آبیاری است که آب را توسط آب پاش ها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود. روش های آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می شوند: سیستم های آبیاری بارانی ثابت ، سیتم های بارانی نیمه ثابت ، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ، آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

◉ تعداد صفحات : 18

◉ حجم فایل:  121 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 42

◉ تهیه شده در سال : 1385

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
191 بازدید