طرح توجیهی تولید چرم و سالامبور


تولید چرم و سالامبور

 

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

تولید چرم و سالامبور

 

◉ طرح توجیهی تولید چرم و سالامبور

ايجاد صنايع وابسته به صنعت دامپروری و دامداری در مناطق داراي اين گونه صنايع، علاوه بر ايجاد اشتغال مؤثر ميتواند با توسعه زيرساخت هايی به منظور استفاده از مواد اوليه در دسترس و كسب ارزش افزوده، موجبات تكميل زنجيره توليد را فراهم نمايد. ايجاد كارخانه توليد چرم و سالامبور نيز از جمله اين فعالت ها میباشد كه ميتواند با استفاده از محصولات فرعی واحدهای دامداری در رونق صنعت دامپروری مؤثر واقع شده و با توليد چرم و سالامبور علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم،  زمينه ساز اشتغال در صنايع پايين دستی خود گردد و به اين ترتيب چرخه توليد منطقه را از توليد محصولات غذايی مورد استفاده دام ها تا توليد مصنوعات چرمی كامل كند. وجود صنعت چرم و سالامبور سازی يك مزيت برای بالا بردن ارزش افزوده فرآورده های دامي نيز ميباشد زيرا با تبديل پوست به چرم علاوه بر افزايش كيفيت پوست، ارزش افزوده خوبی را نيز ميتوان كسب كرد. بنابراين بی ترديد وجود اين گونه صنايع جنبی را ميتوان امری مناسب و غير قابل اجتناب براي مناطقی با توليدات دامي بالا دانست كه قادر به افزايش رونق اقتصادی در اين مناطق خواهد بود. همچنين ارزآوری و درآمد ارزی حاصل از صدور چرم و محصولات آن علاوه بر افزايش صادرات غيرنفتی باعث افزايش درآمد ناخالص ملی می گردد.
◉ توضیحات طرح توجیهی :

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح :طرح توجیهی تولید چرم و سالامبور

◉ تعداد صفحات :10تولید چرم و سالامبور

◉ حجم فایل:  135 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 39

◉ تهیه شده در سال : 1382

◉ قیمت :  4000 تومان

 

خرید
178 بازدید