طرح توجیهی تولید قرص قهوه


تولید قرص قهوه

 

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

تولید قرص قهوه

 

◉ طرح توجیهی تولید قرص قهوه

  قَهوه، دانه خوراکی درختی از خانواده قهوه ها میباشد که از این دانه که خاصیت محرك دارد، در تهیه مواد  غذایی مختلف و همچنین انواع نوشیدنی استفاده میکنند. گیاه قهوه معمولاً در نواحی گرمسیر رشـد و پرورش مییابد. مصرف آن به بهبود تمرکز کمک میکند. البته در افرادي هم ایجاد اضـطراب مـی کنـد. مصرف زیاد آن میتواند باعث دفع کلسیم شود یکی از معمول ترین شیوه هاي درست کردن قهوه این است که یک قاشق مربا خـوري قهـوه را بـا یـک قاشق مربا خوري شکر مخلوط کرده و داخل ظرفی از جنس روي میریزیم. سپس به اندازه یک فنجـان آب یا شیر بر روي آن ریخته و بر روي حرارت ملایم قرار میدهیم و بسیار آرام به هم میزنیم تـا قهـوه کف کند. باید مراقب بود که قهوه نجوشد.
قهوه در سال 850 میلادي کشف شد. گلهداري اهل اتیوپی به نام کالدي متوجه شد بزهاي گله او بعد از خوردن دانههاي قرمز رنگ بوتهاي محلی بسیار پرانرژي و رقصکنان گردش میکنند. کالدي از دانـه هـا شرکت شهرکهاي صنعتی استان خراسان رضوي خورد و همان نشاط و سرزندگی را تجربه کرد. میگویند کالدي نخستین فردي است که طعـم قهـوه را چشید. اگرچه در تاریخ اختلافنظر هم وجود دارد و بعضیها یمن را منشا اولیه تولید قهوه میدانند.
قهوه در در زمان صفویه جاي خود را در میان نوشیدنیهاي روزانه ایرانیها باز کـرد و نمونـه اي اسـت از ورود ایران به شبکه اقتصادي جهانی آن دوران. تا قرن نوزدهم که چاي به نوشیدنی غالب مردم تبـدیل شد، همچنان این ماده سیاه و تلخ بسته به منطقـه جغرافیـایی و طبقـه اجتمـاعی دوسـتداران خـود را داشت. امروزه نوشیدن انواع قهوه از جمله قهوه فرانسـه، اسپرسـو، کـاپوچینو و قهـوه فـوري وشـیرقهوه طرفداران زیادي پیدا کرده. البته قهوه ترك بخاطرمحبوبیت میـان ایرانیـان ارمنـی از گذشـته در میـان مردم رایج بوده و بواسطه فال قهوه جایگاه خاص خود را داشته. امروز میتوانید در تمام کافیشـاپ هـا و قهوه سراها به راحتی این نوشیدنی نشاطآور را پیدا کنید. انواع گلاسهها از نوشـیدنی هـاي مـورد علاقـه مردم هستند.
◉ توضیحات طرح توجیهی :

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح :طرح توجیهی تولید قرص قهوه

◉ تعداد صفحات :48تولید قرص قهوه

◉ حجم فایل:  765 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 39

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت :  4000 تومان

 

خرید
97 بازدید