طرح توجیهی تولید رنگ های متال کمپلکس

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید رنگ های متال کمپلکس

◉ توضیحات طرح توجیهی :

رنگ یک مخلوط مکانیکی و یا دیسپرسیونی از پگمنت ها یا پودر ها که حداقل برخی از آن ها مات مـی باشد با یک مایع معروف به محمل است . این ماده هنگام عمل باید به سطح جسم مورد نظر بچسبد و فـیلم دلخـواه را تـشکیل دهـد . رنگ های متال کمپلکس با توجه به ساختمان شیمیایی شباهت بسیار زیادی به رنگ های کرومی دارند . اما با توجه به رنگرزی شباهت بسیار زیادی به رنگ های اسیدی دارند . رنگ های متال کمپلکس به دو دسته مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 و مواد رنگزای متال کمپلکس 2:1 تقسیم می شوند که توضیحات مرتبط با هریک در طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکس ارائه شده است . رنگ های متال کمپلکس در یک محیط اسیدی تولید می شوند و در آب حل می شوند . رنگ های متال کمپلکس برای رنگریزی چرم ، کاغذ ، الیاف ، مرکب و … استفاده می شوند …

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید رنگ های متال کمپلکس

◉ تعداد صفحات : 53

◉ حجم فایل:  553 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 18

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
225 بازدید