طرح توجیهی تولید گرانول با پایه نشاسته


◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید گرانول با پایه نشاسته

◉ توضیحات طرح توجیهی :

نشاسته کربوهیدرات ذخیره ای گیاهی می باشد و از واحدهای متوالی گلوکز تشکیل می شود . نشاسته در گیاهان به صورت کمپلکسی هایی تحت عنوان دانک یا گرانولی متمرکز شده است . شکلی و ابعاد این گرانول ها در هر محصولی منحصر به خود آن محصول است. گرانول سیب زمینی بزرگ ترین ابعاد را داشته و بیضوی شکل است؛ گرانول های آن چندوجهی می باشد. گرانولی نشاسته فرمی بلوری یا کریس تالی دارد که از لایه های هم مرکز تشکیل شده است . این لایه ها در اطراف یک حلقه مرکزی تحت عنوان ناف نشاسته یا هیلام شکل می گیرند. 

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید گرانول با پایه نشاسته

◉ تعداد صفحات : 72

◉ حجم فایل:  590 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 30

◉ تهیه شده در سال : 1389

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
94 بازدید