طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی کلزا

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی کلزا

◉ توضیحات طرح توجیهی :

کلزا گیاهی است که می تواند سرما را تحمل کند اما با تطبیق حرارت و زمان کاشت بالقوه می تواند در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری (مناطق جنوبی کشور) نیز به خوبی تولید شود. کلزا در بخش عمده ای از کشور در تناوب غلات آبی و دیم کشت می شود و در این تناوب می تواند به حذف علف های هرز و کنترل بیماری ها کمک کند.


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی کلزا

◉ تعداد صفحات : 51

◉ حجم فایل:  510 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 25

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
334 بازدید