طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه حسابداری

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه حسابداری

◉ توضیحات طرح توجیهی :

 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﺎی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎلی، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ …ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎلی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎلی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎﺩ می ﺷﻮﺩ.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه حسابداری

◉ تعداد صفحات : 14

◉ حجم فایل:  110 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 52

◉ تهیه شده در سال : 1382

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
182 بازدید