طرح توجیهی تولید یاقوت مصنوعی

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید یاقوت مصنوعی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزرهای قابل کاربرد در جداسازی ایزوتوپ می باشد. یاقوت مصنوعی برای اولین بار توسط آگوست ورنیوال (الاleآSie VefلاAUC) شیمیدان فرانسوی که فرآیند ذوب – شعله را برای تولید یاقوتهای ارزان قیمت در سال ۱۸۸۶ اختراع کرد، ساخته شد. این یک یاقوت بود اما زیاد شبیه یاقوت نبود. در سال ۱۹۱۸، جی، زوکرالسکی (lf CISKآJ.CZOC) روش کشیدن را برای رشد یاقوتهای ارزان قیمت اختراع کرد. یاقوتهای مصنوعی کارول چاتهام (۱ آCflCliflClf اCCITTO) (خیلی گران از لحاظ تولید اما شبیه به یاقوت طبیعی) در سال ۱۹۵۹ معرفی شدند. از کاربردهای یاقوت مصنوعی در لیزر می باشد، در زیر مختصری در مورد لیزر و کاربرد یاقوت مصنوعی در آن بیان می گردد.


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید یاقوت مصنوعی

◉ تعداد صفحات : 38

◉ حجم فایل:  374 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 24

◉ تهیه شده در سال :  

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
317 بازدید