×

طرح توجیهی پرورش قورباغه (97)

680 ایده پول دار شدن ( کسب درامد ) در سال 97 در ایران

طرح توجیهی پرورش بوقلمون 97

طرح توجیهی تولید ماکارونی

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی ﭘﻮﺷﺶ دهی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮشی و ﺳﺎیشی ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﺎس

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی ضایعات گشتارگاه با ظرفیت 400 تن در سال

آموزش کاشت ایروپونیک زعفران به همراه طرح توجیهی زعفران سال 97 در سالن ۵۰۰ متر مربع

0