×

طرح توجیهی تولید ماکارونی

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی ﭘﻮﺷﺶ دهی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮشی و ﺳﺎیشی ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﺎس

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی ضایعات گشتارگاه با ظرفیت 400 تن در سال

آموزش کاشت ایروپونیک زعفران به همراه طرح توجیهی زعفران سال 97 در سالن ۵۰۰ متر مربع

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه 4000 متر گلهای زینتی( کارا ) با اشتغال 7 نفر در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر شتر پرواری 100 نفر در سال 97 ” جدید “

0