طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ

امتیاز 4.00 ( 1 رای )


بسته بندی چای تی بگ

 

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

بسته بندی چای تی بگ

 

◉طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ

از نظر كاشت و مصرف چای، چيـن اولين محلی میباشد كه اين گياه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسيده است. از اين كشور، چای به ساير نقاط عالم برده میشود و در مجموع كاشت چای شروع شده و به طرف سواحل اقيانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چای توسعه يافته و هندوستان و هند و چين و جزاير اندونزي رسيده است. به هر حال چای از هر نقطه ای كه شيوع و ترويج آن آغاز گرديده باشد يك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و اين كه به عنوان آشاميدنی اساسی مطرح و برای رفع تشنگی و خستگی و راحتی خاطر و اعصاب مفيد است. در اين روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندی و گردگيری ميشود و سپس در مخلوط كن، مخلوط ميگردد و آنگاه به سيلو منتقل شده و از آنجا به دستگاه ها شارژ ميشود، در دستگاه مربوطه چای به ميزان مورد نياز توسط سليفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار ميگيرد و بعد به داخل كارتن گذاشته ميشود.

◉ توضیحات طرح توجیهی :

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح :طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ

◉ تعداد صفحات :8بسته بندی چای تی بگ

◉ حجم فایل: 121 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 39

◉ تهیه شده در سال : 1382

◉ قیمت :  4000 تومان

 

خرید
177 بازدید