طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه

 

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه

◉ توضیحات طرح توجیهی :

آب ﻣﻌﺪنی ، آبی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت طبیعی و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮعی دارای اﻣﻼح اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. بعضی از اشکال آب معدنی همینطور حاوی گاز co2 (کربناته) می باشد که ممکن است نتیجه فرایندهای طبیعی باشد. آب معدنی بصورت طبیعی حاوی 250 قسمت در میلیون (P.P.m) املاح معدنی تعریف گردیده است. اکثر آب ها به منظور کاهش مقدار املاح و باکتری های ناخواسته و یا مواد شیمیایی فرآیند می شوند. 


◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت(ماشین آلات،ساختمان ها،خرید زمین)
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های جاری(سوخت و انرژی،حقوق و دستمزد،نهاده ها)
فروش
سود ویژه و ناویژه
سود عملیاتی
نرخ بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه

◉ تعداد صفحات : 17

◉ حجم فایل:  229 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 23

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
131 بازدید